Search for European Projects

KulTuristika - spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze

Ústredná myšlienka a cieľ predkladaného projektu - Zvýšenie turistickej atraktívnosti zhodnotením potenciálu prihraničného územia intervenciami do infraštruktúry CR, kultúry a športu v obciach Terchová, Belá a Jaworze, sa opiera o tri dominantné tematické piliere:1. Spoločná propagácia a marketing územia 2. Zavádzanie moderných e-produktov do praxe v sektore CR – e-learningová aplikácia pre dištančné vzdelávanie pracovníkov a aktérov v oblasti CR pomôže zlepšiť ich pracovné kompetencie, prispôsobiť novým trendom a zvyšujúcim sa požiadavkám klientely. Odborný portál CR s databázou POI sa stane jednotným zdrojom informácií o dostupnej ponuke CR (ubytovacie, stravovacie zariadenia a sprievodné služby) a o podujatiach a atrakciách v riešenej oblasti. 3. Budovanie hmotnej infraštruktúry v partnerských obciach ako nových produktov CR, ktoré rozšíria existujúcu ponuku a budú stimulovať spotrebiteľský dopyt a tým zvyšovať aktívny zahraničný a domáci CR. Autokemping Belá - Nižné Kamence – Autokemping v Belej patrí medzi vysoko hodnotené autokempingy na Slovensku bude dobudovaný. Vybudovaná bude turisticko-informačná kancelária Belá - Nižné Kamence – TIK, ktorá bude patriť medzi významnú zložku infraštruktúry CR, a ktorej opodstatnenie je odôvodnené zaradením daného územia medzi regióny s medzinárodným významom s veľkým počtom atrakcií a zariadení cestovného ruchu. Medzi iné aktivity patrí nadstavba a prestavba Domu rozvoja cestovného ruchu a tradičnej kultúry v obci Terchová a vybudovanie objektu multifunkčného športového areálu v obci Jaworze. Achievements: Ústredná myšlienka a cieľ predkladaného projektu - Zvýšenie turistickej atraktívnosti zhodnotením potenciálu prihraničného územia intervenciami do infraštruktúry CR, kultúry a športu v obciach Terchová, Belá a Jaworze, sa opiera o tri dominantné tematické piliere:1. Spoločná propagácia a marketing územia 2. Zavádzanie moderných e-produktov do praxe v sektore CR – e-learningová aplikácia pre dištančné vzdelávanie pracovníkov a aktérov v oblasti CR pomôže zlepšiť ich pracovné kompetencie, prispôsobiť novým trendom a zvyšujúcim sa požiadavkám klientely. Odborný portál CR s databázou POI sa stane jednotným zdrojom informácií o dostupnej ponuke CR (ubytovacie, stravovacie zariadenia a sprievodné služby) a o podujatiach a atrakciách v riešenej oblasti. 3. Budovanie hmotnej infraštruktúry v partnerských obciach ako nových produktov CR, ktoré rozšíria existujúcu ponuku a budú stimulovať spotrebiteľský dopyt a tým zvyšovať aktívny zahraničný a domáci CR. Autokemping Belá - Nižné Kamence – Autokemping v Belej patrí medzi vysoko hodnotené autokempingy na Slovensku bude dobudovaný. Vybudovaná bude turisticko-informačná kancelária Belá - Nižné Kamence – TIK, ktorá bude patriť medzi významnú zložku infraštruktúry CR, a ktorej opodstatnenie je odôvodnené zaradením daného územia medzi regióny s medzinárodným významom s veľkým počtom atrakcií a zariadení cestovného ruchu. Medzi iné aktivity patrí nadstavba a prestavba Domu rozvoja cestovného ruchu a tradičnej kultúry v obci Terchová a vybudovanie objektu multifunkčného športového areálu v obci Jaworze.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

2 Partners Participants