Search for European Projects

íprava dokumentace a projektu - Stavební úpravy objektu Koliby Zdechov (Príprava dokumentace a projektu - Stavební úpravy objektu Koliby Zdechov)
Start date: Nov 30, 2004, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je príprava projektové dokumentace pro stavební úpravy objektu Koliby Zdechov, kde budou konány kulturní a sportovní akce se slovenskou stranou, které jsou již dnes tradicní. Dále bude projektová dokumentace uzpusobena tak, aby došlo k rozšírení ubytovacích kapacit. Obec Zdechov leží na síti cyklotras a bežeckých tratí, které ji propojují se Slovenskem, proto se jeví orientace na služby cestovního ruchu jako opodstatnené.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   529 462,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

3 Partners Participants