Search for European Projects

Interaction (social and migratory) across borders (Jämt-Tröndern)
Start date: Dec 31, 2003, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Underlätta för organisationer och privatpersoner som vill bedriva verksamhet, arbeta eller bo på motsatt sida gränsen Höja kunskapsnivån hos anställda vid respektive lands skattemyndigheter om de både ländernas regelverk för skatter och avgifter, och därigenom höja servicenivån gentemot personer / organisationer inom ovan nämnd kategori Komma med förslag till förenkling och förändring av regelverket för skatter och avgifter
Up2Europe Ads

Coordinator

Details