Search for European Projects

Hořické pašijové hry 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0275)
Start date: Jan 11, 2006, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je zachování místní lidové tradice uskutečněním pěti představení Hořických pašijových her v srpnu 2006 v přírodním amfiteátru v Hořicích na Šumavě. Na tomto projektu se podílí aktivně (aktéři představení) asi 70 občanů různého věku a různých sociálních skupin z obce a blízkého okolí. Na základě zkušeností z minulých ročníků se předpokládá, že představení zhlédne asi 500 diváků. Hlavními aktivitami jsou příprava, nastudování a provedení lidové hry Hořické pašije místním ochotnickým souborem za účasti partnerského divadelního souboru z Perlsreuthu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   80 255,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants