Search for European Projects

Hollókő és Kalonda víztani értékeinek és vizes élőheleinek helyreállítása és bemutatása / Rekonštrukcia vodných prírodných hodnôt v obciach Kalonda a Hollóko (Vizesélőhelyek Hollókőn és Kalondán / Vodné plochy pre živočíchy v obciach Hollóko a Kalonda)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

A program stratégiai céljainak megfelelve a két partner önkormányzat hasonló természeti értékeire támaszkodva biztosítja a két terület integrációját, hozzájárulva ezzel a program prioritásai között megfogalmazott természeti értékek védelméhez. A megvalósítandó tevékenységek biztosítják a program elvárásainak történő megfelelést. Mindezek innovatív lehetőséget jelentenek mindkét községnek, mely egyszerre szolgálja a fenntartható turizmus és a szabadidő értékes eltöltésének igényeit, másrészt növelik a periférikus helyzetbe került apró falvak népességmegtartó erejét, az Ember és Táj kapcsolatának az ökológiai egyensúlynak a visszaállításával. A projekt célja a résztvevő településeken, valamint a térségükbe tartozó települések gazdasági helyzetének élénkítése, az ott élő lakosság életminőségének javítása. A regionális - térségi helyi identitás előtérbe helyezése által a határ két oldalán lévő települések elnéptelenedésének megakadályozása. /Samosprávy obidvoch partnerov zabezpečia spoločenskú integráciu obidvoch území opierajúc sa o totožné prírodné hodnoty, vyhovujúc strategickému cieľu programu, čím sa vlastne pripoja k ochrane životných hodnôt, čo je hlavnou prioritou programu. Uskutočnené činnosti naplnia očakávané ciele programu.Toto všetko prináša inovatívne možnosti obom obciam, pričom slúži/ vyhovuje/ požiadavkám udržateľnému turizmu a hodnotnému využitiu voľného času, zároveň zvyšujú silu na udržanie obyvateľstva malých obcí v periferickej situácii, navrátením ekologickej rovnováhy vzťahu Človek a Príroda.Cieľom projektu je zlepšenie životnej úrovne obyvateľov v obciach zúčastnených na projekte, ako aj oživenie hospodárstva v osadách patriacich do daného územia. Zastavenie vyľudnenia obcí na oboch stranách hraníc posunúc regionálno-územnú identitu do popredia. Achievements: The main goal of the project was the protection of the existing environmental value. With this project the partners would like to create new tourist attractions that help improve these areas through tourism. The result of the project is the building of two study trails, one in Hollókő and one in Kalonda. Through these trails, visitors can see the value of these areas in an attractive and interactive way, which will be easy to learn and remember.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   449 701,00
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website