Search for European Projects

Destinationsutveckling Sälen-Idre-Trysil-Engerdal (TRUST)
Start date: Jun 30, 2011, End date: Aug 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Målsättningen med projektet är att genom planerade aktiviteter: Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet mellan inblandande aktörer. Utveckla former för att skapa en löpande dialogprocess mellan deltagande kommuner ochnäringsliv och därmed skapa en samsyn beträffande fortsatt utveckling av området utifrån etthelhetsperspektiv. Utveckla och stärka analys och kunskapsuppbyggnad för att sprida information om regionensbetydelse ur ett turistiskt perspektiv och för att rätt investeringar ska göras i framtiden. Samordna och stärka infrastrukturplaneringen genom att t.ex. utarbeta en masterplan för vatten ochavlopp för området.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 21.6%   255 695,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website