Search for European Projects

Dentistry under Narcosis for People with an Intellectual Handicap (Tandheelkunde onder narcose voor mensen met een verstandelijke handicap)

Voor mensen met een verstandelijke handicap is het niet altijd evident om een bezoekje te brengen aan de tandarts. Zij zijn vaak zeer angstig voor de tandarts en kunnen in zulke gevallen soms ook plotseling agressief worden. Juist ook omdat mensen met een verstandelijke handicap door tandenknarsen regelmatig een slecht gebit hebben, was het noodzakelijk om een uitweg te vinden uit deze situatie. Die uitweg komt er via het behandelen van mensen met een verstandelijke handicap onder volledige narcose. Echter, voor dergelijke behandelingen bestonden er anno 2004 enorme wachtlijsten in Nederland. Zeeuws-Vlaamse verstandelijk gehandicapten moesten bovendien helemaal naar Goes, Vlissingen of zelfs Rotterdam voor dergelijke behandelingen. Dat terwijl er in Gent weliswaar geen wachtlijsten bestonden, maar men ook daar volop bezet was. In Zeeuws-Vlaanderen zelf kon men een ruimte vrijmaken voor tandheelkundige behandelingen in het ziekenhuis in Terneuzen. Echter, er waren geen specialisten aanwezig op deze locatie. Deze werden gevonden in Gent. Binnen het project is zo, met expertise vanuit Gent en faciliteiten van het Terneuzen een uitweg gevonden uit de wachtlijsten en de problemen met tandheelkundige behandelingen voor Zeeuws-Vlaamse gehandicapten. Inmiddels gaan ook Vlaamse verstandelijk gehandicapten als dat nodig is naar Terneuzen om te worden behandeld. Het project is een mooi voorbeeld van het soort concrete grensoverschrijdende samenwerking tussen de ziekenhuizen waarnaar helemaal in de beginjaren van Euregio Scheldemond werd gezocht, in het project Onderzoek Ziekenhuizen. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   90 543,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants