Search for European Projects

Budowa Kanalizacji i Wodociągu w Gminach Świnna i Rabca w celu poprawy stanu środowiska naturalnego w obszarze pogranicza Polsko - Słowackiego
Start date: Aug 31, 2008, End date: Mar 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu dwóch inwestycji z zakresu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na pograniczu polsko-słowackim w Gminach Świnna i Rabča. Celem ogólnym projektu jest wspólna realizacja przedsięwzięcia polegającego na poprawie stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-słowackim (w Gminach Świnna i Rabča), poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Achievements: Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu dwóch inwestycji z zakresu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na pograniczu polsko-słowackim w Gminach Świnna i Rabča. Celem ogólnym projektu była wspólna realizacja przedsięwzięcia polegającego na poprawie stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-słowackim a co za tym idzie, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obu gmin. Działania po polskiej stronie czyli rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej docelowo ma także wpłynąć na podnoszenie czystości wód Jeziora Żywieckiego oraz jego dopływów. Również działania po słowackiej stronie granicy charakteryzuje podwyższony poziom świadomości ekologicznej. Zbudowana została kanalizacja w lokalizacji Trchovica, górzystym terenie z nachyleniem w stronę lokalnej rzeki. Brak sieci kanalizacyjnej na tym terenie mógłby w perspektywie czasu spowodować zagrożenie zanieczyszczenia potoku i naruszenie ekosystemu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   2 109 606,78
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants