Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt zakłada modernizację dwóch centrów kultury zlokalizowanych po dwóch stronach granicy polsko-słowackiej, tj. MSKS w Tvrdošínie oraz Centrum Kultury w Kościelisku, gdzie mieszczą się siedziby gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury na terenie Miasta Tvrdošín i Gminy Kościelisko. W ramach projektu przewidziano również cykl spotkań kulturalno- społecznych, które będą ...
Read Project

 2