Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Rekonstrukce dopravní infrastruktury k poutnímu místu Stracka-Zašová

Start date: Jun 30, 2004, End date: Jun 29, 2006,

a) Cílem projektu je rekonstruovat dopravní infrastrukturu k poutnímu místu Stracka v obci Zašová. b) Projekt osloví hlavne následující cílové skupiny: · turisty a návštevníky poutního místa Stracka, · verící z obce, mikroregionu a regionu pricházející ke mším a obradum konaným ve Stracce. c) Hlavní aktivity projektu lze rozclenit do 5 okruhu: · rekonstrukce chodníku A · rekonstrukce komuni ...
Read Project

 3