Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Primárne vzdelávanie a oblasť starostlivosti o mládež je cieľom činnosti všetkých zúčastnených partnerov. Vzdelávací proces kladie v súčasnej dobe na mladého človeka neustále nové a nové požiadavky a doba prináša úskalia a nebezpečenstvá, s ktorými sa mladý človek na svojej životnej dráhe musí vyrovnávať. Často sa dostáva na rázcestie, kde je pokúšaní a zvádzaní na zlo, ktoré často nevie správne o ...
Read Project

 3