Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Tento projekt je úzce zaměřen na spolupráci v oblasti cykloturistiky mezi regiony jižní Čechy a Horní Rakousko. Projekt již byl předložen na rakouské straně v rámci Programu INTERREG IIIA Rakousko - Česká repulblika se shodným názvem Vermarktungsnetzwerk für grenzüberschreitende Radwegeangebote für den Ausflugs- und Nächtigunsgast zwischen Moldau und Donau (kód projektu v centrálním EU-monitorovac ...
Read Project

 5