Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
... ektet initierades efter en övningssituation i ett tidigare projekt (Prehospital sjukvård i Kvarkenområdet) där bland annat svårigheterna att upprätta kontakt mellan Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus uppdagades. Behovet att skapa ett nätverk för att tillvarata och förbättra samverkan, såväl till vardags som vid allvarliga händelser blev uppenbart. Projektet startades för att ska ...
Read Project

 2

 FINISHED 
... ultur för att optimera handläggningen av akutsjuka i de båda länderna. Projektet avser att etablera en kontinuerlig registrering av flödet för patienter i akutsjukvården i Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt. Baserat på denna registrering ska ett simuleringsverktyg utvecklas för att kunna simulera olika parametrar i vårdkedjan. Avsikten med simuleringen är att utveckla akutsjukvården avseende ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet har den oralt invalidiserade patienten i fokus. Sjukvårdsdistriktet ska, tillsammans med Käkkirurgiska kliniken vid tandläkarhögskolan i Umeå, utveckla metoder för rekonstruktiv käkkirurgi med hänsyn till vårdkvalitet, patientens livskvalitet och cost-benefitaspekter.
Read Project

 2