Search for European Projects

19 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
BACKGROUNDThe CHARTS project focuses on the role of culture and heritage in the formulation and delivery of added-value to regional strategies for sustainable tourism development and integration into local, regional, national and EU policies. Partners will share experience on how improved management of cultural tourism destinations contribute to protection and enhancement of cultural heritage & la ...
Read Project

 13

 FINISHED 

KUSK (kunskap, utveckling, statistik, kommunikation) (KUSK)

Start date: Jan 31, 2011, End date: Dec 30, 2013,

Projektet ska utveckla egen analys- och planeringskompetens för tillväxt i gränsregionen genom att ta fram, visualisera och publicera jämförbar statistik om gränsregionen. Vidare ska man genomföra utbildningsinsatser om att tolka statistik och att använda visualiseringsverktyg, ta fram planeringsunderlag och göra analyser samt utveckla förmågan att på olika sätt kommunicera och informera i ett pro ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Sustainable Coastal Development in Practise (SUSCOD)

Start date: Aug 31, 2009, End date: Dec 30, 2013,

SUSCOD aims to make a step change in the application of integrated coastal zone management (ICZM). In doing so coastal potentials -economical, social and environmental- can be utilized to full advantage and broader support for coastal management measures can be secured. 7 partners from 5 countries will develop an innovative Integrated Coastal Zone Management (IZCM) assistant. The ICZM approach has ...
Read Project

 16

 FINISHED 

Food Port - Connecting Food Port Regions - Between and Beyond (Food Port)

Start date: Aug 31, 2010, End date: Aug 30, 2013,

... in the NSR RegionWP5_4_Sustainable Food Logistic ScenariosWP5_3_The Food Port Transnational Action PlanWP5_3_Food Logistic Cluster ManagementWP5_2_Identification and analysis of food flows in Västra GötalandWP5_2_ Whisky Logistics Study Spirits of the HighlandsWP5_2_Summary Inter and Intra Regional Food Product FlowsWP5_1_Scan of Regional Food Clusters in the North Sea RegionWP5_1_Summary Scan of ...
Read Project

 19

 FINISHED 

Den skandinaviska resandekartan

Start date: Jun 30, 2010, End date: Jun 29, 2013,

Genom att i projektet samla in och sprida information om platser med anknytning till resandefolket ges en bild av resandekulturens historia med resor över riksgränser och kulturmöten mellan folkgrupper. Samspelet mellan ”resande” och majoritetsbefolkning framgår tydligt. Fokus är gränsregionen i Bohuslän, Dalsland och Östfold. Även andra delar av Skandinavien berörs genom att det under projekttide ...
Read Project

 1

 FINISHED 

CREATIVE REGIONS (CREA.RE)

Start date: Dec 31, 2009, End date: Mar 30, 2013,

The renewed Lisbon strategy for growth and jobs in the EU is based on the notion that Europe’s potential for future economic development is directly linked to its ability to create and promote high-value, innovative and research-based economic sectors. The Creative Sector (CS) contributed to 2.6% of EU GDP in 2003, whereas in the same year food, beverage and tobacco manufacturing sector accounted ...
Read Project

 12

 FINISHED 

Low-Carbon Economy Regions (LoCaRe)

Start date: Dec 31, 2009, End date: Dec 30, 2012,

... through their spatial location and different socio-economic characteristics a wide range of development threats and opportunities:Southern Denmark (DK): a regional authority in southern Denmark (Lead)Västra Götaland (S): A regional authority in the west-central part of SwedenAsturias (E): a regional government in the northern part of SpainEmilia Romagna (I): an administrative region in the norther ...
Read Project

 6

 FINISHED 
TransBaltic was a strategic BSR-wide project carried out by regional authorities, transport and logistics-related research institutions, transport operators, logistics associations and pan-Baltic networks. The partnership of 20 organisations was backed up by further 31 entities, including several national transport ministries around the Baltic Sea.TransBaltic addressed two issues of common concern ...
Read Project

 20

 FINISHED 

Dryport - a modal shift in practice (Dryport)

Start date: May 31, 2008, End date: Jun 30, 2012,

The project’s aim is to develop, design and set effective Hinterland inter-modal freight transport nodes – dryports – which are fully integrated with the Gateway freight handling systems, to adapt a public concept to a private sector model, and to integrated dryports into the EU Motorways of the Sea concept. The project includes the identification of suitable dryport land sites in the North Sea R ...
Read Project

 16

 FINISHED 

The Baltic Sea Region Bioenergy Promotion Project (Bioenergy Promotion)

Start date: Dec 31, 2008, End date: Jan 23, 2012,

The project aimed to: Raise awareness that there is a significant potential of employment and business possibilities within bioenergy in the Baltic Sea Region, facilitate conditions for the reduction of emissions by sustainable use of bioenergy, develop regional management plans and tools for planning within bioenergy, exchange experiences through up-t-date conferences, seminars and workshops in b ...
Read Project

 33

 FINISHED 

Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO) North (COINCO North)

Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2011,

Whilst Europe is expanding its infrastructure, for example by introducing high speed trains in a number of places, the progress of such investments is slow in the Öresund-Kattegat-Skagerrak-region. Environmentally friendly and quick transport of goods and people is crucial when it comes to strengthening the region’s ability to be competitive in a European and global setting.Corridor of Innovation ...
Read Project

 15

 FINISHED 

Luftburen ambulanssjukvård

Start date: Mar 19, 2011, End date: Oct 23, 2011,

Ett samarbetsprojekt med Norge utgår från både nationella och regionala intressen och önskemål. Västra Götalandsregionen och det offentligt ägda bolaget Luftambulansetjenesten ANS vill få igång en samverkan för att identifiera konkreta samarbetsområden och samarbetspartners. Både Norge och Sverige genomgår strukturella förändringar av hälso- och sjukvården vilket innebär ett ökat behov av luftbure ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Säker arbetsdag

Start date: Jul 31, 2008, End date: Jul 29, 2011,

Risken för allvarlig kroppsskada i småföretag inom naturbruket är fortsatt mycket hög. Med ett systematiskt säkerhetsarbete i naturbrukets småföretag är det möjligt att närma sig den säkerhetsnivå som råder för hela näringslivet i Norge respektive Sverige. Bland målgrupperna (företag, elever, lärare och skolornas drift) är eleverna den viktigaste målgruppen eftersom ett systematiskt säkerhetsarbet ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Underlag för kunskap till näringslivsutveckling

Start date: Jun 30, 2009, End date: Jun 29, 2010,

Projektet ska genomföra två workshops för förtroendevalda beslutsfattare på lokal och regional nivå samt tjänstemän och andra aktörer som ansvarar för hållbar tillväxt och utveckling. Projektet ska ta fram och publicera statistik om t.ex. befolkningens utbildningsnivå och utbildningsinriktning, yrkesstruktur, näringslivets fördelning på branscher efter storlek och sektor, utländskt ägande inom när ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO)

Start date: Mar 9, 2005, End date: Jul 8, 2007,

COINCO deals with the development and optimization of traffic connections, innovation and clustering along the Scandinavian-Central European North-South axis. The idea of COINCO is the identificatiomn of themes for transnational cooperation in order to create an attractive region that can compete in global markets. ...
Read Project

 18

 FINISHED 

European Cultural Tourism Network-ECTN (ECTN)

Start date: Jan 31, 2005, End date: Jan 29, 2007,

The aim of ECTN is for regions with an interest in developing cultural tourism to share experience and good practice for regional economic development and job creation. By definition, good practice implies cultural tourism projects and policies that have positive impacts (economically, socially and environmentally) and contribute to sustainable regional development. ...
Read Project

 9

 FINISHED 

The PIPE project (PIPE )

Start date: May 31, 2002, End date: Sep 29, 2004,

The PIPE project was aiming at demonstrating a holistic approach towards territorial development with a particular focus on engaging the young generation.Participation – Identity – Planning - Entrepreneurship are 4 key elements in development strategies for smaller and medium sized communities and regions located in the periphery. The PIPE project was aiming at demonstrating a holistic approach to ...
Read Project

 9

 FINISHED 
A growing shortage of jobs in Europe makes the possibilities of developing new jobs in the social economy sector more relevant than ever. In LLP, as well as in many other policies driven actions, there have been good attempts to stimulate the sector by providing training material about the possibilities of the sector. However, most of the training material is aimed at multipliers. In InoTool the i ...
Read Project

 9

 FINISHED 
The proposal aims to develop a contextualised language training programme for medical professionals in a technologically mobile environment, i.e. on PDA/smartphone/BlackBerry devices, but which is also accessible through workstations. For this purpose e-learning content will be developed. A multi-layered training package will provide the professionals with contextualised language training with ref ...
Read Project

 9