Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Předložený projekt rozšiřuje již započatou spolupráci partnerských obcí Suchý Důl- Vambeřice. Je zaměřen na oblast vzdělávání. Je rozdělen do 2 etap: 1.vzdělávání a výměna zkušeností dospělých se zavedením principů pedagogiky Maria Montessori do výuky škol, výměna zkušeností pedagogů a odborné semináře na území ČR, návštěva partnerské školy v Polsku. Přípravná schůzka pro výměnnou pobytovou akci ...
Read Project

 2