Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Wymiana poglądów i myśli oraz wyrobów kultury materialnej między Polską a Ukrainą przez lata była utrudniona, co prowadziło do powstania krzywdzących stereotypów. Niegdyś ta wymiana odbywała się dzięki królewskiemu szlakowi handlowemu Warszawa-Kijów. Z zachodu na wschód przenikały nowe poglądy w kulturze, sztuce użytkowej i wielu innych dziedzinach. Dzisiaj po latach izolacji powinniśmy rozbudzić ...
Read Project

 2