Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
AB J A Henriksson & Co bygger som samordnare för ett antal företag i Norge och Sverige ett nätverk för godstransporter mellan Helgeland, Västerbotten och Österbotten. Kombinationen bil, båt och järnväg ska vara centrala inslag i logistiken
Read Project

 5

 FINISHED 
Projektet ska genom en förstudie undersöka förutsättningar och villkor för att etablera Kvarkenregionen som ett transportnav i både nord-sydlig och öst-västlig riktning samt med kopplingar bland annat till den framtida Botniabanan
Read Project

 2