Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Sport sbližuje národy

Start date: Dec 31, 2006, End date: Dec 29, 2007,

Projekt je pokračováním přeshraniční spolupráce školní mládeže ve věku od 7 do 15 let partnerských škol v Opavě a Ratiboři , která se datuje od roku 1998 . Spolupráce bude realizována formou sportovně turistických kurzů, sportovních utkání a kulturních setkání žáků a pedagogů parterských škol. K prohloubení spolupráce a vzájemného poznávání dětí z odlišných regionů jsme zvolili pro dnešní ml ...
Read Project

 2

 FINISHED 
The aim of the project is to develop real understanding and awareness of the richness and variety of European cultures through creative activities and to make a contribution to health education and inclusive practice at our schools.This will concern learning through:CREATIVE ACTIVITIES Children will work on creative activities including seasonal food and cooking. Following the “slow food” philosop ...
Read Project

 8