Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego

Start date: Mar 31, 2011, End date: Sep 29, 2012,

Idea projektu związana była z realizacją przez struktury Euroregionu Karpackiego wizji rozwoju Karpat Wschodnich w oparciu o autorską koncepcję strategiczną  Karpacki Horyzont 2014. Jednym z celów zdefiniowanych w ramach koncepcji było stworzenie profesjonalnej, wielofunkcyjnej struktury (sieci) współpracy podmiotów sektora publicznego i pozarządowego. W ramach projektu stworzony został system kom ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt "Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza polsko słowackiego" był kontynuacją realizacji projektu Analiza-Integracja-Sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego.  Głównym celem projektu było powołanie Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która ma koordynować dzi ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Główną ideą projektu jest popularyzacja potencjału pogranicza polsko – słowackiego w oparciu o turystykę zrównoważoną, rozwijaną poprzez transgraniczne partnerstwo. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej pogranicza. Cel ten będzie realizowany poprzez  poprawę jakości usług turystycznych (dzięki systemowi certyfikacji usług turystycznych, szkolen ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Projekt „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego” jest odpowiedzią na niską jakość strategicznej współpracy w zakresie rozwoju regionalnego pomiędzy podmiotami z obszaru Województwa Podkarpackiego (Polska) i Kraju Preszowskiego. Wynika również z braku systemowych rozwiązań programowych i instytucjonalnych w tym zakresie. Celem pr ...
Read Project

 4

 FINISHED 
1.The participants of the project will be the youth of the city called Nidzica, in particular from the surrounding villages at the age of 15-19 years.2. The theme of the project will be education after school.3. The aim is to develop creativity and entrepreneurship school students, among them the awakening of environmental awareness, local patriotism.4. At the beginning of the project we want to o ...
Read Project

 1