Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
The 'Dignity in Care' project aims to improve the quality of healthcare as well as the training of medical and social care providers in the 2 Seas area.The project will reflect on the way in which care is provided by students and care providers, using the experience-based learning methods of a care-ethics laboratory in Flanders (STimul). The research is based on behaviour and not technical and cl ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Het gebruik van biomassa als energiebron is belangrijk als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Groente- fruit en tuinafval (GFT), maaisel en snoeisel, bijproducten van landbouw en industrie worden als biobrandstof tot nu toe nauwelijks gebruikt . Bovendien zijn de huidige installaties waarmee biomassa wordt omgezet in bijvoorbeeld warmte, elektriciteit etc. bijna altijd ontwikkeld voo ...
Read Project

 5

 FINISHED 

Aqua-VLAN

Start date: Aug 31, 2009, End date: Aug 30, 2012,

Het project beoogt het bouwen van de fundamenten van een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de grensregio zodat de huidige beperkte aquacultuursector verder kan uitgroeien.Hierbij wordt gewerkt volgens het concept “Fork to Farm” zodat een breed draagvlak voor de regionale aquacultuursector kan ontstaan. Het verbeteren van de kennisoverdracht binnen de driehoek: ken ...
Read Project

 8

 FINISHED 

Waterstofregio

Start date: May 31, 2009, End date: May 29, 2012,

De verschillende projectpartners slaan de handen in elkaar om de Grensregio Vlaanderen-Nederland uit te bouwen tot een Europese topregio op het vlak van waterstof.Deze uitbouw zal gebeuren door: clustering/coördinatie van waterstofgerelateerde activiteiten binnen de regio op basis van de regionale kansen en Europese ambities;concrete realisatie van demonstratieprojecten van waterstofsystemen in ma ...
Read Project

 15