Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Regionální centrum fotografie (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0044)

Start date: Feb 21, 2005, End date: Jul 14, 2006,

Záměrem projektu je využití potenciálu subjektů zabývajících se fotografií jako výtvarným projevem pro potřeby rozvoje přeshraniční spolupráce, a to formou realizace odborných seminářů podpořených obrazovým doprovodem tematicky zaměřených fotografických výstav. Toto úsilí by mělo být podpořeno účastní partnerů jak na české tak rakouské straně. Rakouský parnter ACCC (Austrain Cross Border Coope ...
Read Project

 7