Search for European Projects

10 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Comenius viridis

Start date: Jan 31, 2013, End date: Jun 29, 2015,

Ekologická výchova se v posledních letech dostává stále více do popředí v rámci důležitosti výuky na středních a základních školách. V regionu Krkonoš jsou hlavními nositeli vzdělávání v této oblasti obě správy Krkonošského národního parku a Středisko ekologické výchovy SEVER. Všechny tři instituce společně dlouhodobě spolupracují. Podnětem k realizaci projektu se staly požadavky na větší systemat ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Fauna Krkonoš

Start date: Jul 31, 2012, End date: Jun 29, 2015,

Bilaterální biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze je jedno z nejcennějších území, které se na česko-polskéhranici nachází. Správy národních parků z obou stran hranice dlouhodobě pečují o ochranu a obnovu biodiverzitya zlepšení stavu přírodních stanovišť na své území, které je dokonce pod ochranou UNESCO či NATURA 2000.Důležitým předpokladem pro správná managementová opatření je znalost aktuáln ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

Start date: Jun 30, 2013, End date: Feb 27, 2015,

Účelem projektu je vytvoření nového turistického produktu v česko - polském příhraničí - PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH. Ucelený turistický produkt - naučná stezka. Důvodem vzniku produktu je nezbytnost rozšíření produktové nabídky v letním období. Oproti zimní sezóně, kdy je vyšší návštěvnost zajištěna, především díky horským lyžařským střediskům, letní nabídka naopak značně zaostává za možnostmi a pote ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Projekt Muzea keramiky a muzea Správy KRNAP je další z mnoha aktivit, kterými se snaží obě instituce aktivně působit na poli uchovávání tradicí polsko-českého pohraničí. Příhraniční území je založeno na podobných tradicích, ale některé rysy jsou přesto odlišné. Nosným tématem celého projektu je tzv. tradiční rok. V minulosti byly významné kulturní a společenské události členěny dle zemědělských pr ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Via fabrilis - cesta řemeslných tradic II

Start date: Dec 31, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Muzeum keramiky a Správa KRNAP spolupracují již od roku 2002 a do současnosti realizovali několik úspěšných projektů. Předkládaný námět navazuje na první etapu velmi úspěšné akce proběhnuvší v letech 2008 ? 2010 a na základě získaných zkušeností dále rozvíjí původní myšlenku. Via fabrilis ? cesta řemeslných tradic je populární produkt cestovního ruchu, který vytváří předpoklady k uchování technolo ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN

Start date: Aug 31, 2010, End date: Aug 30, 2014,

... a z toho důvodu vznikne v průběhu realizace terminologický slovník, který bude využíván širokou veřejností a samosprávami v regionu. Významný prvkem projektu je zvyšování jazykových znalostí. Pracovníci parků přicházejí do velmi častého kontaktu nejen mezi sebou, ale i s návštěvníky hor a dalšími subjekty. Stoupající návštěvnost Poláků v KRNAP a Čechů v KPN přináší potřebu komunikovat v polském re ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody

Start date: May 31, 2010, End date: Nov 29, 2013,

Ochrana životního prostředí je jedním ze základních faktorů kvalitního rozvoje česko-polského příhraniční. Prostředkem pro úspěšnou správu národních parků je Geografický informační systém (GIS), který je ve spolupráci vyvíjen již od roku 1999. Pro další rozvoj je nutná harmonizace datových sad Bilaterální Biosférické Rezervace Krkonoše/Karkonosze tak, aby management ochrany přírody byl jednotný a ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN

Start date: May 31, 2010, End date: Aug 30, 2013,

Krkonoše jsou významným turistickým centrem česko-polského příhraničí. Oba národní parky již mnoho let spolupracují na rozvoji turistické infrastruktury, která je však stále nedostatečná, neboť ročně navštíví KRNAP 10 mil. a KPN 2 mil. turistů. Oba parky nabízejí bohatou síť turistických cest a na české straně i informační centra. V rámci projektu se rozšíří nabídka turistické infrastruktury a atr ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Správa KRNAP i KPN jsou významné veřejné instituce v oblasti Krkonoš, které spolu dlouhodobě spolupracují v různých rovinách. Ekologická výchova je jednou ze základních činnost obou partnerů. Jelikož se Krkonoše rozkládají na obou stranách hranice států, je logické, že tato aktivita vychází ze stejných potřeb a podkladů. Společná příprava projektu započala již koncem roku 2007, kde se partneři spo ...
Read Project

 2

 FINISHED 

VIA FABRILIS - cesta řemeslných tradic

Start date: Jul 31, 2008, End date: Jun 29, 2010,

Správa KRNAP a jeho muzeum a Muzeum Keramiky v Boleslavci spolupracují v různých rovinách již od roku 2002. Tento společný projekt je výsledkem dlouhodobé přípravy a jeho výstupem bude úplně nový program na podporu a rozvoj kulturního turismu jako doplňku přírodních a sportovních atraktivit cestovního ruchu ve střední a západním části podhůři Krkonoš na straně české a v přilehlé části podhůří Jize ...
Read Project

 2