Search for European Projects

7 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Setkání přátel (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0516)

Start date: Feb 27, 2007, End date: Feb 27, 2008,

Smíšený pěvecký sbor Česká píseň spolupracuje již mnoho let se smíšeným pěveckým sborem Chorgemeinschaft Bad Leonfelden. Sbory se pravidelně scházejí na společných koncertech v Čechách i Rakousku. V letošním roce společně oslavíme 150.výročí trvání rakouského sboru a a pro české posluchače připravíme kocert vánoční hudby. Během zářiového víkendového pobytu v Bad Leonfeldenu uspořádáme s rakouský ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Hudební setkání 2007 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0414)

Start date: Aug 23, 2006, End date: Aug 22, 2007,

Projekt navazuje na dřívější projekty, realizované za podpory INTERREG IIIA mezi německým sborem Kirchenchor Freyung, souborem Stub´nmusi a sborem Česká píseň Prachatice.Hudební setkání se uskuteční ve Freyungu na společném velikonočním koncertě a při společném koncertě v Prachaticích (termín bude upřesněn). V rámci projektu bude realizován pilotní projekt - vydání společného nástěnného kalendáře, ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Seznamte se - JJ (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0499)

Start date: Nov 20, 2006, End date: Aug 14, 2007,

Sbor Česká píseň dlouhodobě spolupracuje s komorním sborem Maraveja z Prachatic,nově navázal spolupráci s folklórním souborem Stube´nmusi Freyung. V tomto seskupení byl realizován projekt Pocta JJ,podpořený programem INTERREG IIIA v rámci 3.výzvy, věnovaný hudbě J.Ježka k jeho 100.výročí narození.Projektem Seznamte se - JJ chce sbor na tento projekt navázat,V rámci projektu bude představena Ježko ...
Read Project

 2

 FINISHED 

a JJ (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0264)

Start date: Jan 9, 2006, End date: Dec 30, 2006,

V září 2006 uplyne 100 let od narození Jaroslava Ježka (JJ). Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice k této příležitosti nastuduje některé jeho skladby.Ke spolupráci si sbor pozval německý sextet Stubenmusi z Freyungu a ženský komorní sbor Maraveja z Prachatic.Kromě úprav známých jazzových písní budou provedeny i málo známé písně z písňových cyklů.Netradiční nastudování skladeb jednoho autora ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Setkání 2006 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0389)

Start date: Oct 11, 2005, End date: Sep 19, 2006,

Projekt navazuje na dřívější projekty, realizované za podpory Phare CBC a INTERREG III. Oba smíšené sbory spojuje již dlouholeté přátelství.Pravidelně se scházejí na společných koncertech jak v Prachaticích, tak v Bad Leonfeldenu. Také v roce 2006 budeme v realizaci společných koncertů pokračovat. Budou dohodnuty skladby, které nacvičí oba sbory tak, aby mohly být provedeny společně. Společné pr ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Společné pašiové zpěvy 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0155)

Start date: Jun 30, 2005, End date: Apr 29, 2006,

Projekt navazuje na dřívější projekty,realizované za podpory Phare CBC. Jedná se o pokračování mnohaleté spolupráce dvou smíšených pěveckých sborů.V roce 2006 uspořádají sbory společné pašiové zpěvy.Pilotním projektem je zřízení webových stránek sboru ČP, kdy vedle informací o sboru budou uvedeny údaje o společných plánovaných akcích se zpřátelenými sbory (Kirchenchor Freyung, Chorgemeinschaft Ba ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Česko-rakouská hudební setkání 2005 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0065)

Start date: Apr 30, 2005, End date: Dec 30, 2005,

Projekt navazuje na předchozí společná vystoupení obou smíšených pěveckých sborů, realizovaná za podpory programu CBC Phare. Již po dobu několika let se pravidelně setkávají oba sbory střídavě v Prachaticích a Bad Leonfeldenu. Kromě samostatných vystoupení sborů nacvičí sbory společně několik skladeb. Za tím účelem uspořádáme soustředění. V letošním roce rozšíříme spolupráci o vydání společného i ...
Read Project

 2