Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis

Start date: Dec 31, 2012, End date: Mar 30, 2015,

Aktivity euroregionu jsou nasměrovány do mnohovrstevné spolupráce. Projekt má sloužit zpracování nových sítí spolupráce a rovněž zveřejňování informací ohledně klíčových událostí a aktérů spolupráce prostřednictvím vlastního vydavatelství - Buletin Euroregionu Glacensis - 8 čísel v průběhu realizace projektu.Vzniklá Polsko ? česká vědecká společnost (Polsko - Czeskie Towarzystwo Naukowe) je schop ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

Start date: Jun 30, 2013, End date: Feb 27, 2015,

Účelem projektu je vytvoření nového turistického produktu v česko - polském příhraničí - PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH. Ucelený turistický produkt - naučná stezka. Důvodem vzniku produktu je nezbytnost rozšíření produktové nabídky v letním období. Oproti zimní sezóně, kdy je vyšší návštěvnost zajištěna, především díky horským lyžařským střediskům, letní nabídka naopak značně zaostává za možnostmi a pote ...
Read Project

 9

 FINISHED 

EUREGIO PL-CZ

Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2014,

... fických příhraničních problémů obou regionů. Při využití zkušeností Západní Evropy začala vznikat regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími z druhé strany hranice. I v CZ-PL příhraničí začaly vznikat první "euroregiony", které jako mosty spojily sousední státy a staly se motorem rozvoje přeshraniční spolupráce na tomto území. Zkušenosti našich euroregionů za posledníc ...
Read Project

 11

 FINISHED 

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí

Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2013,

Projekt Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí si klade za cíl koncepčně rozvíjet území partnerů projektu pomocí prohloubení přeshraniční spolupráce, zpracovaní společné Strategie, síťování cílových skupin a podpory rozvojových projektů.Aktivity projektu sledují dlouhodobý cíl partnerů institucionalizovat spolupráci pomocí snahy o založení společného Evropského seskupení pro úz ...
Read Project

 9