Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Sdružení pěstounských rodin realizuje projekt Dům na půli cesty - Velký Dvůr u Pohořelic /D1/2/, což je zařízení pro mladé lidi, kteří po dosažení plnoletosti odcházejí z dětských domovů. V D1/2 nalézají klienti přechodné bydlení i zaměstnání v dílnách i na ekofarmě. Dům na půli cesty sídlí v objektu bývalého loveckého zámečku, který nechal postavit Leopold z Ditrichštejna /1703 - 1773/. Ve shodě ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Labyrinthos (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0255)

Start date: Jul 15, 2006, End date: Aug 15, 2006,

Sdružení pěstounských rodin realizuje od roku 2002 projekt Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic (D1/2), což je sociální zařízení pro mladé lidi odcházející po dosažení plnoletosti z ústavní péče. Pro D1/2 byl získán objekt bývalého loveckého zámečku, který prochází postupnou rekonstrukcí. Kvůli značné zchátralosti objektu bylo v létě 2005 pořádáno mezinárodní Sochařské sympozium, jehož vý ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Sdružení pěstounských rodin realizuje projekt Dům na půli cesty - Velký Dvůr u Pohořelic (D1/2), což je zařízení pro mladé lidi, kteří po dosažení plnoletosti odcházejí z dětských domovů. V D1/2 nalézají klienti přechodné bydlení i zaměstnání v chráněných dílnách a na ekofarmě. Dům na půli cesty sídlí v objektu bývalého loveckého zámečku, který nechal postavit Leopold z Ditrichštejna /1703-1773/. ...
Read Project

 2