Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
The main target of project s to create culinary-tourism educating portal supporting the improvement of communication with visitors via portal and development of tourism in border region Achievements: The main objective was to support the development of tourism in border ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Common region (Spoločný región)

Start date: Feb 28, 2009, End date: Feb 28, 2011,

Set the common strategy of development of villages, which will ensure the conditions to establish European group of regional cooperation Achievements: The main objective was to identify a single common strategy for the development of cross-border cooperation and thereby ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt reší možnost nastavení jednotného systému znacení kulturních a turistických cílu ve Zlínském a Trnavském samosprávném kraji na základe približování príslušných technických predpisu a legislativ. Výsledkem projektu bude zpracování projektové dokumentace k vybraným kulturním a turistickým cílum Zlínského kraje a dále nastavení strategie dalšího spolecného postupu pri zviditelnování dalších ...
Read Project

 2