Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Těšínské Slezsko - historie a současnost ve společné Evropě

Start date: Oct 8, 2006, End date: Jun 24, 2008,

Předkládaný projekt Těšínské Slezsko - historie a současnost ve společné Evropě je českou částí projektu úzce souvisejícím s již předloženým stejnojmenným projektem Zwiazku Komunalnego Ziemi Cieszynskiej w Cieszynie. Náplní českého i polského projektu jsou společné česko-polské aktivity zahrnující konference na téma historie Těšínského Slezska, společné oslavy výročí 750 let založení některých obc ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Turistický produkt Ondrášovo - fáze 1

Start date: Jan 31, 2007, End date: Jan 30, 2008,

Legenda o zbojníku Ondrášovi, který působil na CZ/PL pohraničí je natolik zajímavá, že tvoří základ komplexního turistického produktu turistické destinace Těšínské Beskydy. V rámci projektu má být zpracovaná první fáze komplexního turistického produktu, jejímiž výstupy bude studie Projekt Ondrášovo, základní informační leták o projektu obsahující mapu s hlavními naučnými zastaveními zbojníka, úvod ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Akademie přeshraničního vzdělávání na Těšínském Slezsku

Start date: Jul 31, 2005, End date: Apr 29, 2007,

... polupráci a s oficiální podporou ER. Bude realizováno 6 druhů seminářů pro 5 cílových skupin. Semináře budou tématicky zaměřeny na praktické aspekty regionálního rozvoje a rovněž česko-polská diskusní fóra (pro studenty VŠ a pedagogy), na zkušenosti představitelů veřejné správy a NNO z obou částí euroregionu s čerpáním SF a na neformální vzdělávání pro mládež. Projekt je koncipován jako pil ...
Read Project

 3