Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet ska på ett gränsöverskridande sätt samordna viktiga gemensamma utvecklingsfrågor, identifiera gemensamma problem och möjligheter och motverka gränshinder. Fördjupat samarbete mellan offentliga och enskilda aktörer inom miljö- och planeringsområdet är ytterligare ett mål.
Read Project

 10

 FINISHED 
Projektet ska skapa en gränsäverskridande och aktiv samverkan samt ny kunskap om v´iltvård av älgstammen. 75 älgar ska utrustas med GPS-anläggning och marknadsföringseffekter uppnås genom internationellt engagemang i enskilda älgars vandringar. Det främsta målet är att skapa en samförvaltning av älgstammen baserat på ett gränsregionalt, varaktigt nätverk av aktörer
Read Project

 17

 FINISHED 
Projektet ska öka fjällsäkerheten i de svensk-norska fjällen. De separata räddningsenheter som finns på olika sidor om gränsen utvecklas till en mer effektiv och samordnad räddningstjänst i det vidsträckta fjällområdet. Genom projektet kommer fjällräddare i båda länderna bl a att få gemensam kompetensutveckling och bättre och samordnad kommunikationsutrustning.
Read Project

 17

 FINISHED 
... Achievements: Kortfattat om resultaten av projektet Gränsöverskridande fjällräddning, etapp 2 I projektet samarbetade Storumans kommun (Sverige) med Rana kommune (Norge). Projektets budget uppgick till 400 876 €, varav EU stod för 59%. Projektet upparbetade 95% av den totala budgeten. Den norska budgeten uppgick till 3 680 000 NOK och de norska partnerna överskred budgeten. Räddnin ...
Read Project

 2