Search for European Projects

7 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Přesto že přeshraniční spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Opolským vojvodstvím již několik let živě funguje, stále existují deficitní oblasti, ve které lze úspěšně rozvíjet vzájemné kontakty a partnerství. Jednou z oblastí, kde je obrovské rozvojový potenciál rozvoje přeshraničních vztahů je hospodářská spolupráce. Je zde mnoho příležitosti pro spolupráci institucí a organizací působících v ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Léto v pohraničí

Start date: Jan 31, 2013, End date: Oct 30, 2013,

Opolské vojevodství společné s Olomouckým krajem spojuje zeměpisné sousedství, historické a kulturní kořeny. Spolupráce obou regionů probíhá na mnoha úrovních a právě proto je normální, že jsou připravovány další společné iniciativy. Tento projekt reaguje na potřebu posilovaní přeshraničních vztahů, spolupráce a také propagace zajímavosti, ze kterých jsou známy regiony na obou stranách hranice. ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Cestování časem

Start date: Jan 31, 2010, End date: Jun 29, 2013,

Projekt se zaměřuje na posilování významu cestovního ruchu v Olomouckém kraji a Opolském vojvodství. Vytváří společnou marketingovou kampaň "Cestování časem", kterou synergicky doplňují investiční aktivity dalších zapojených partnerů (rekonstrukce historických objektů, tvorba nových muzejních expozic). Turisté z obou příhraničních regionů budou moci navštívit jak nově vzniklé atraktivity partnerů ...
Read Project

 6

 FINISHED 
... a jejich regionů ležících na vnitřních (ale i vnějších) hranicích EU. V současné době je spolupráce mezi partnerskými regiony Moravskoslezského kraje (MSK), Slezského (SV) a Opolského vojvodství (OV) na dobré úrovni, přesto se realizuje spíše nahodile. Z toho důvodu je pociťován nedostatek systematické koncepce a systémové spolupráce mezi jednotlivými subjekty navzájem. Jednoznačně lze deklarovat, ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Kulturní dědictví - společná úloha.

Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2010,

Partnery jsou vzájemně sousedící příhraniční regiony s bohatým kulturním dědictvím ovlivňujícím jejich turistickou atraktivitu. Úroveň znalostí obyvatel o památkách sousedního regionu je velmi nízká. Chybí společná propagace historického a kulturního potenciálu. I přes existující spolupráce mezi místními komunitami chybí aktivity, které by přispěly ke posílení přeshraničních kontaktů obyvatel v ob ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Zvýšení přeshraniční dostupnosti Nysa - Rejviz

Start date: Apr 30, 2008, End date: Oct 30, 2010,

Příhraniční oblast Opolského vojvodství a Olomouckého kraje tvoří rekreační a turistické plochy s dobře rozvinutým ubytovacím, stravovacím a sportovním vybavením, vhodné k celoroční rekreaci obyvatel obou zemí. V prosinci 2007 Polsko a Česká republika vstoupily do Schengenského prostoru a hranice obou zemí se otevřely. S tím souvisí zvýšená automobilová doprava. K rozvoji regionu přispívá, kromě d ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Zvýšení přeshraniční dostupnosti Vidnava - Paczków

Start date: Apr 30, 2008, End date: Nov 29, 2009,

Příhraniční území Olomouckého kraje a Opolského vojvodství jsou tradičním turisticko-rekreačním regionem s bohatou sítí ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení, které vytváří ideální podmínky pro aktivní odpočinek a volnočasové aktivity turistů z obou stran hranice.Další rozvoj příhraničních oblastí je podmíněn zlepšením dopravní dostupnosti tohoto území. V souvislosti se vstupem Polska a ...
Read Project

 3