Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Zahrada dvou břehů 2013 - 2015

Start date: Nov 30, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Projekt představuje další etapu realizace pilotního projektu Zahrada dvou břehů v Těšíně a Českém Těšíně (r.2007). Doposud již byly zrealizovány 3 projekty: Revitalpark 2010, SportPark-Sportovní sady a SportMost-Sportovní lávka, v rámci kterých byly zrevitalizovány historické oblasti (Zámecký vrch a Masarykovy sady, budova Avion, hraniční most Družby) a rekreačně-sportovní (parky Pod Wałką a Adam ...
Read Project

 2

 FINISHED 

SportPark - Sportovní sady

Start date: Oct 31, 2009, End date: Aug 30, 2012,

Tento projekt je součástí většího záměru realizovaného oběma městy s názvem Zahrada obou břehů, který spočívá ve vybudování na nábřežích Olše v Cieszynie a v Českém Těšíně přeshraničního turisticko-rekreačního centra pro obě města. Záměr je výsledkem využití zkušeností projektu realizovaného ve francouzsko-německém pohraničí ve městech Štrasburk a Kehl. Realizace tohoto projektu je jedním z milník ...
Read Project

 2

 FINISHED 

SportMost - Sportovní lávka

Start date: Oct 31, 2010, End date: May 30, 2012,

Města Č.Těšín a Cieszyn vznikla umělým rozdělením jednotného města a Těšínského Slezska v r.1920.Negativní důsledky tohoto rozdělení ovlivňovaly a někdy stále ještě ovlivňují jednání obyvatel na hranici,vytvářejí bariéry a předsudky v mezilidských vztazích.V posl. letech se však rozsah spolupráce mezi oběma partnery podstatně rozšířil,a to zejména realizací spol.pilotního projektu (programu) Těš s ...
Read Project

 2

 FINISHED 

HASIČI BEZ HRANIC

Start date: Feb 28, 2010, End date: Jun 29, 2011,

Projekt nazvaný "Hasiči bez hranic" ("Strażacy bez granic") prohlubuje partnerskou spolupráci mezi městy Cieszyn a Český Těšín a obcí Chotěbuz v rámci nové oblasti spolupráce, tj. protipožární a protipovodňové ochrany. Partnery měst v této oblasti spolupráce jsou jednotky dobrovolných hasičských sborů z obou stran hranice, k jejímž úkolům patří bezprostřední činnost při prevenci a zásazích při pr ...
Read Project

 3

 FINISHED 

REVITALPARK 2010

Start date: Feb 29, 2008, End date: Sep 29, 2010,

Města Č.Těšín a Cieszyn vznikla umělým rozdělením jednoho města v r.1920.Do té doby jedno město s dlouhouletou historií se začalo vyvíjet rozdílně.Negativní důsledky rozdělení v r.1920 způsobily nejen fyzické,legislativní a admin.bariéry,ale především bariéry a předsudky v myšlení obou národů.Obě města od r.1989 spolupracují při pořádání tradiční kulturních a sport.akcích,významná je spolupráce šk ...
Read Project

 2