Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Sportovne turistický areál Študlov

Start date: Sep 30, 2004, End date: May 30, 2006,

Predmetem projektu je rekonstrukce sportovišt ve Sportovne - turistickém areálu Študlov doplnení vybavení objektu turistické ubytovny v areálu, bude provedena stavební úprava zpevnených ploch a provedení udržovacích prací a oprav v míste stavebne neupraveného víceúcelového hrište. Rešení Projekt pri respektování potreb budoucích uživatelu reší doplnení vybavení objektu turistické ubytovny v ...
Read Project

 2