Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Hlavním cílem projektu je posílení přeshraniční spolupráce a kvality života mezi příhraničními regiony Jihomoravského kraje a Waldviertel a Weinviertel v česko-rakouském pohraničí prostřednictvím zlepšení přístupové infrastruktury k nově zřízeným určeným místům na turistických stezkách mimo hraniční přechody určených především pro potřeby cestovního ruchu. Projekt napomůže k naplnění Smlouvy me ...
Read Project

 7

 FINISHED 
...ích. Projekt předkládá Obec Nový Přerov, mikroregion Mikulovsko, kraj Jihomoravský. Žadatel má s obdobnými projekty bohaté zkušenosti z minulosti a je tedy zajištěno, že projekt bude po technické, finanční i administrativní stránce realizován bez zásadních problémů. Do přípravy a realizace projektu je zapojený rakouský partner - spolek Tourismus und Regionalentwicklungsverein Land um Laa.
Read Project

 2