Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Wisznice są typową wiejską gminą liczącą około 6 tys. mieszkańców, w której brakuje większych zakładów pracy, a ludzie w większości utrzymują się z rolnictwa. W gminie nie ma na tyle atrakcyjnego miejsca, który gromadziłaby młodzież i starsze pokolenie chętnych do robienia czegoś ciekawego i pożytecznego ani też programu, który by sprzyjał rozwojowi zainteresowań mieszkańców Wisznic. Projekt s ...
Read Project

 2