Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Project is aimed to improve the access to communication technologies by placing the infokiosks in both cities, by creating infocenters to support small and middle businessman and by communication portal aimed on expansion of cooperation between MSP and other institutions Achievements: ...
Read Project

 2

 FINISHED 
 Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť hraničného regiónu dobudovaním moderných oddychovo-rekreačných objektov turistickej infraštruktúry. V Krásne nad Kysucou i Milówke vzniknú oddychovo-rekreačné areály na aktívne trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov oboch miest. Areály doplnia už existujúce oddychové priestranstvá pri brehoch riek Kysuca a Sóla. Tým vzniknú dva ucelené kompl ...
Read Project

 2