Search for European Projects

9 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Herb garden guide (Sprievodca bylinkovou záhradou)

Start date: Jan 6, 2015, End date: Sep 29, 2015,

The greenery in the city is still absent and its lack. The townspeople would welcome more green areas, parks, recreational places. All these arguments have forced both partners to the decision to create a common project, which would allow to meet the requirements of its residents. Landscape by both partners has unique natural and cultural specific features, which are considered both partners for t ...
Read Project

 2

 FINISHED 
The aim of project is to build long term cooperation between regional and local institutions nearby Hodonin and Holic operating in cultural and social area by historical person of F.S: Lotrinsky and his imperial family Achievements: The project focused on improving cros ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Der Theresianische Handwerkshof. (TERE)

Start date: Jun 30, 2009, End date: Sep 29, 2011,

Holič und Hollabrunn wollen künftig gemeinsam kultur-touristische Aktivitäten planen – einen gemeinsamen Bezugspunkt bildet die Rolle der beiden Städte zur Zeit von Maria Theresia. Holič hat auch einen engen Bezug zu den tschechischen Nachbarn – aus dem Programm SK-CZ wird der Aufbau der Museen der Regionalgeschichte von Zahorie und der Region um Hodonin finanziert.Ziel des Projektes ist es, durch ...
Read Project

 2

 FINISHED 
The aim of project is the developmetn of crossborder toursim by creating of new common integrated information system of tourism in border region: microregion Hrusovansko, microregion Novy Dvur, village od Dolni Bojanovice and Holic city Achievements: The project was cre ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Support the common cultural and social events, development o regional cultural traditions and strenghten the crossborder cooperation, common exploring the cultures of both countries, mainly by youth Achievements: Promotion of mutual cultural and social activities, the d ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Areál volnocasových aktivit detí a mládeže

Start date: Oct 9, 2005, End date: Aug 30, 2006,

Žadatel je od 1. cervence 2001 zrízen Krajským úradem Jihomoravského kraje Odborem školství. Príspevková organizace vykonává cinnosti materské školy, základní školy, strední školy, školní jídelny, školní družiny, prípravného stupne základaní školy speciální, internátu a detského domova. Školu, s patnáctiletou tradicí, navštevují deti mentálne postižené s kombinovanými vadami, napr. Downuv syndro ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Modernizace chaty Radost ve Vresovicích

Start date: Jul 14, 2005, End date: Aug 30, 2006,

Projekt reší problematiku zachování domácí návštevnosti a zvýšení zahranicní návštevnosti v oblasti cestovního ruchu z hlediska príhranicního regionu. Také je v souladu se Strategií Jihomoravského kraje, opatrení 2.3.1.2 Zlepšení nabídky produktu poznávací turistiky pro cílové skupiny: juniory, seniory apod. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení nabídky v této oblasti turistiky prinese zvýšení z ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Ve meste Dubnany chceme vytvorit Stálou expozici o historii hornictví a sklárství v regionu Hodonínsko. Ekonomické zmeny po roce 1989 urychlily zánik cinností typických pro oblast - težby uhlí a také sklárské výroby. Tyto práce byly neodmyslitelnou soucástí každodenního chleba obyvatel regionu po dobu témer stopadesáti let. Expozice bude informovat širokou verejnost. Pripomínat nám, ale i budoucím ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Spolecne v minulosti - spolecne v budoucnosti

Start date: Nov 30, 2004, End date: Sep 29, 2005,

Projekt, který predkládáme navazuje na dlouholetou tradici setkávání se lidí na obou brezích reky Moravy. Na vzájemnou kulturní, sociální, politickou a ekonomickou propojenost obyvatel od vzniku Velkomoravské ríše až po soucasnost. Ne každá doba byla pro tuto propojenost príznivá, ale lidé zde žijící vždy našly cesty, jak hranicní bariéry prekonat a nadále se stýkat, zakládat rodiny a žít spolec ...
Read Project

 4