Search for European Projects

12 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Integrierte grenzübergreifende Entwicklung des Künischen Gebirges

Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

Verbindugsradwege zum internationalen Radweg

Start date: Mar 31, 2009, End date: Oct 30, 2009,

Read Project

 2

 FINISHED 

Na kole z Čech do Bavor 2007 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0525)

Start date: Dec 14, 2006, End date: Jun 29, 2007,

Předmětem projektu je uspořádání cyklistického dne ve Kdyni, který se bude konat v květnu 2006, k druhému výročí otevření mezinárodní cyklotrasy číslo 3 Praha-Plzeň-Regensburg. V rámci akce budou představeny přeshraniční turistické atraktivity a možnosti trávení volného času - Svatojakubská cesta, hipostezky, česko - bavorské cyklistické okruhy a nově otevřené muzeum s expozicí věnovanou česko - b ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Historie a současnost Všerubského průsmyku (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0524)

Start date: Dec 14, 2006, End date: Jun 29, 2007,

Předmětem projektu je otevření nového česko-německého informačního centra ve městě Kdyně. Turistické informační centrum bude umístěno v objektu nově zbudovaného Muzea příhraničních styků v centru města. V rámci projektu bude slavnostně otevřeno IC a muzeum a také bude vydán společný česko - německý propagační materiál. Prostřednictvím nového česko-německého informačního centra bude rozvíjena spolu ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Internetová prezentace Svatojakubské cesty (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0453)

Start date: Aug 29, 2006, End date: Jun 29, 2007,

Předmětem projektu je tvorba internetových stránek, které budou prezentovat Svatojakubskou cestu v České Republice. Díky realizaci projektu budou moci zahraniční i domácí turisté, kteří budou chtít putovat po Svatojakubské cestě, možnost získat snadno kompletní informace o trase na území ČR. Projekt bude mít vliv na zintenzivnění jak zahraničního tak i tuzemského cestovního ruchu. Zvýšený počet t ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Velikonoční setkání kapličkářů (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0448)

Start date: Aug 29, 2006, End date: Jun 29, 2007,

Předmětem projektu je uskutečnění dvoudenního mezinárodního setkání zástupců církve, obcí, muzeí, pracovníků infocenter a dalších zájemců o církevní památky a o rozvoj církevní turistiky. Cílem projektu je zdokumentovat drobné církevní památky v česko-bavorském příhraničí a tím přispět k jejich záchraně. Obnova a zachování těchto památek, paměti krajiny, přiláká do příhraničního regionu domácí i z ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Ćesko - německé noviny (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0282)

Start date: Jan 12, 2006, End date: Jan 30, 2007,

Cílem projektu je zvýšit informovanost obyvatel o dění na druhé straně hranic ( např. informace o pořádných kulturních, sportovních a církevních akcích). Díky zvýšené informovanosti obyvatel o dění na druhé straně hranic se dá očekávat zvýšený počet turistů ze zahraničí. Zvýšený počet turistů povede k nárůstu příjmů z cestovního ruchu a tím pádem i k ekonomickému růstu v obou příhraničních regione ...
Read Project

 2

 FINISHED 

EXPOZICE ČESKO-BAVORSKÉHO SOUŽITÍ (CZ.04.4.82/4.2.00.1/0130)

Start date: Apr 30, 2005, End date: Dec 30, 2006,

Předmětem projektu je přestavba bývalého obytného domu č. 314 situovaného v centru města Kdyně mezi přádelnami česané příze a Nádražní ulicí (p. č. 3/3, 3/16, 60) na Muzeum příhraničí Kdyně. Cílem projektu je podpořit rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, zatraktivnit město Kdyni, zvýšit kulturní a společenský potenciál města, zachovat historické dědictví, přilákat nové potenciální návštěvníky a ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Svatojakubská cesta (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0281)

Start date: Jan 12, 2006, End date: Sep 29, 2006,

Předmětem projektu je vyznačení Svatojakubské cesty od česko - německých hranic do Kasejovic. Stezka na české straně hranic bude navazovat na evropskou Svatojakubskou cestu, která vede do Santiaga de Compostela ve Španělsku a její značení zatím začíná na česko - německém hraničním přechodu Všeruby/Eschlkam. Hlavním cílem projektu je pokračováním značení evropské stezky přilákat do České Republik ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cílem projektu je sjednotit doposud roztříštěné informace o mikroregionu Kdyňsko a zahraničním partnerovi městu Eschlkam a zároveň usnadnit hledání těchto produktů cestovního ruchu v internetové síti. Projekt upozorní na dosud opomíjená místa regionů, čímž přispěje ke zvýšení návštěvnosti okrajových částí regionu, tvorbě nových produktů turismu, a tím k ekonomickému oživení příhraničních oblastí. ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Na kole z Čech do Bavor (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0196)

Start date: Sep 29, 2005, End date: Jun 30, 2006,

Předmětem projektu je uspořádání cyklistického dne ve Kdyni, který se bude konat dne 3. června 2006, k prvnímu výročí otevření mezinárodní cyklotrasy č. 3 Praha-Plzeň-Regensburg. Hlavní cíl projektu představuje prohlubování vzájemných česko-německých vztahů. Smyslem akce je zlepšit propagaci mezinárodní cyklotrasy č. 3 a zvýšit tak povědomí cyklistů, kteří budou mezinárodní cyklotrasu využívat. ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cyklostezka Starý Dvůr je součástí nově značené páteřní cyklotrasy č. 3 Plzeň - Všeruby - Regensburg. Na této trase se na české straně ve strategické poloze v úseku mezi Kdyní a Staněticemi nachází v blízkosti části obce Starý Dvůr krátký obtížně sjízdný úsek komunikace. Tento úsek by po vyznačení cyklotrasy č. 3 ztěžoval pohyb cyklistů v dotčeném úseku a představoval tak značnou závadu na této tr ...
Read Project

 2