Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Spolupráce partnerských měst 2006 - 2007

Start date: May 26, 2006, End date: May 4, 2007,

Pořádání a organizování společných společenských, kulturních a sportovních akcí, zaměřených na podporu aktivit mládeže - výukové, umělecké, sportovní činností s důrazem na rozvoj místních tradic a dlouhodobou spolupráci, předávání zkušeností mezi spolky. Akce:Oslavy k 120 letům s.d.hasičů,Dětský barevný den,Raspenavské slavnosti,Řezbářská dílna,Smědavský pohár–hasič.sport, Kera-keram. dílna, O poh ...
Read Project

 2