Search for European Projects

15 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

New volunteers nest

Start date: May 1, 2016, End date: Mar 31, 2018,

The New volunteers nest is a safe place of cooperation and personal development for volunteers from different nationalities. It is dedicated not only to EVS volunteers but it includes also Czech and Roma volunteers cooperating with hosting organizations. This creates space for intercultural understanding and European togetherness via peer learning. Each person from the team individually brings the ...
Read Project

 27

 FINISHED 

Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě

Start date: Oct 31, 2012, End date: Nov 29, 2013,

Města Kudowa Zdrój a Náchod mají zkušenosti ve spolupráci v oblasti životního prostředí. Dosud probíhala spolupráce v oblasti ochrany vod (2 projekty v rámci INTERREG a OPPS) a hospodaření s odpady (2 projekty OPPS). Významným prvkem projektů bylo vzdělávání a podpora ekologických postojů, protože partneři jsou si vědomi, že přírodní hodnoty jsou nejdůležitějším bohatstvím regionu a umožňují jeho ...
Read Project

 2

 FINISHED 
... ivní. Příkladem vzorové spolupráce bude, že Město Náchod nakoupí sekačky s mulčovací funkcí (čímž se sníží množství bioodpadů), tyto stroje budou používány oběma partnery. Tím způsobem polská strana převezme řešení realizované partnerem.Výsledkem I. etapy projektu bylo zvýšení množství tříděných odpadů, které jsou shromažďovány v technických službách měst Kudowa Zdrój a Náchod. Z toho důvodu je dů ...
Read Project

 1

 FINISHED 
Silniční infrastruktura v okrese Náchod a v okolí Kudowy Zdrój se mimo hlavní mezinárodní trasy vyznačuje mimo jiné úzkými vozovkami. Bývalé okresní silnice byly téměř v celé oblasti již od svého dokončení v první polovině dvacátého století osázené stromovím a mnohem později v důsledku nárůstů automobilové dopravy zpevňovány a rozšiřovány jen na úkor "měkkých" krajnic. Řada z nich je situována pod ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Cyklostezky v Kladském pomezí - III. etapa

Start date: Apr 30, 2010, End date: Dec 30, 2011,

Rozvoj cyklostezek a cyklotras zajišťuje město Náchod již od roku 2001. Postupně tak naplňuje koncepci rozvoje cyklistické dopravy v okrese Náchod z roku 1997, a to v návaznosti na polské části turistického regionu Kladské pomezí, který lze vymezit územím mezi městy Nové Město nad Metují, Náchod, Hronov, Kudowa Zdrój a Police nad Metují. V oblasti se nachází například náchodský zámek, rodný dům Al ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Silniční infrastruktura v okrese Náchod a v okolí Kudowy Zdrój se mimo hlavní mezinárodní trasy vyznačuje úzkými vozovkami o nevhodných šířkových a směrových parametrech. Jsou poplatné době a účelu svého vzniku. Bývalé okresní silnice byly v první polovině dvacátého století téměř všechny osázené stromovím a později v důsledku nárůstů automobilové dopravy zpevňovány a rozšiřovány na úkor (měkých) ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Partnerská města Kudowa a Náchod leží v geograficky stejném prostředí. Oblast leží v úmoří Severního moře. Voda z kudowských potoků a řek teče do řeky Metuje, která ústí do Labe. Nečištěné odpadní vody z této oblasti znečišťují zmíněné řeky. Právě proto se samosprávy obou měst i organizace zabývající se vodním hospodářstvím dohodly na společných aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a v ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Cyklostezky v Kladském pomezí

Start date: Mar 31, 2008, End date: Oct 30, 2010,

Po vstupu Česka a Polska do Schengenského prostoru 21.12.2007 je nezbytné řešit komunikační propojení obou sousedních zemí. Zatímco mezinárodní silnice pro automobilový provoz jsou již v turistickém regionu Kladské pomezí stabilizovány v dlouhodobě užívaných trasách, v místech přechodů na turistických stezkách, přes které jsou vedeny značené cykloturistické trasy, kvalitní komunikace schází. V oko ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa - Náchod

Start date: Dec 31, 2008, End date: May 30, 2010,

Kudowa i Náchod leží ve stejné geografické poloze - Náchodsko-Kudowská nížina - a v současnosti se tato dvě města z hlediska ekologického jeví jako jeden městský celek. Proto si města, svázaná podepsanou partnerskou dohodou, dohodla společnou potřebu shodných ekologických aktivit, protože takto jsou maximálně efektivní. Projekt "Třídění komunálních odpadů v evropském města Kudowa - Náchod" odráží ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa

Start date: Jun 30, 2009, End date: Dec 30, 2009,

Rozvoj cyklostezek a cyklotras zajišťuje město Náchod ve městě a nejbližším okolí již od roku 2001.Postupně tak naplňuje koncepci rozvoje cyklistické dopravy v okrese Náchod z roku 1997, a to v návaznosti na polské cyklotrasy. Spolu s okolními obcemi se v roli vedoucího partnera podílí rovněž na stavbách dalších cyklostezek v části turistického regionu Kladské pomezí, kterou lze vymezit územím me ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Informace - turistika - ekologie

Start date: May 31, 2007, End date: Apr 29, 2008,

Projekt je zaměřen na rozšíření turistického informačního systému cyklistické a naučné stezky v náchodské zámecké oboře a v přírodní rezervaci Peklo. Jedná se o kompletní výrobu celkem čtyř informačních tabulí určených k dovybavení míst velmi navštěvovaných jak místními obyvateli z obou stran hranice, tak i domácími a zahraničními návštěvníky. Tabule budou vyrobeny podle technického nákresu v míst ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Zastavte se u nás

Start date: Jan 1, 2006, End date: Aug 30, 2006,

Projekt používá nejoblíbenější formy poskytování informací - internet a CD rom. Pomocí těchto dvou reklamních technik nabídne milionům uživatelů internetu a tisícům vyznavačů počítačové techniky aktivní trávení volného času v zachovalé přírodě na Náchodsku a v gmině Kudowa Zdrój. Vzrůstající obliba cykloturistiky nasměrovala volbu na propagaci cyklistických tras. Celkem pět okruhů protínajících če ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Velkého Poříčí. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku obce Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Náchoda a Kudowy Zdrój. Náchod, Velké Poříčí ai Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do i ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, centrum - hraniční přechod Běloves. Navazuje na stavby úseků Malé Poříčí - Velké Poříčí, Velké Poříčí - Malá Čermná a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do infrastruktury, která je využívána místními občany i turisty obou států, což ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku Náchod (Malé Poříčí) – Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Velkého Poříčí a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice ...
Read Project

 4