Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Cesta za poznáním (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0567)

Start date: Mar 31, 2007, End date: Sep 29, 2007,

Děti z Třeboně navštíví schremskou atrakci UnterWasserReich. Jedná se v podstatě o velké informační centrum, které své návštěvníky seznamuje s živočichy žijícími ve vodě nebo v její blízkosti, děti se zde tudíž dozvědí mnoho zajímavostí z oblasti biologie. Naoplátku děti ze Schremsu přijedou navštívit třeboňskou atrakci Expozice Třeboňsko - krajina a lidé. Tato moderně pojatá expozice populární fo ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Bude se jednat o výstavu prací žáků a studentů, které vzniknou během vyučování. Osloveny budou všechny školy Třeboně a Schremsu. Obě města mohou být představena nejrůznějším způsobem - kresbami přírody, historických budov, uměleckým zpracováním pověstí a dějin spojených s městem a okolím. Obě města mají např. zámek, krásnou přírodu a typickými druhy zvířat. Může být využit i jiný materiál než pap ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Centrum pro přeshraniční spolupráci vytváří systémový nástroj pro přeshraniční spolupráci a zapojuje Třeboňsko prostřednictvím Centra do sítě pro přeshraniční spolupráci, výměnu informací, iniciaci a tvorbu projektů s přeshraničním efektem. Cílem projektu je vytvoření takových nástrojů, které povedou k zesílené přeshraniční spolupráci, zapojení širšího spektra partnerů a efektivní výměně i ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Měsíc partnerství Třeboně a Schremsu (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0184)

Start date: Sep 11, 2005, End date: Dec 30, 2005,

V listopadu 2005 se v Třeboni ve výstavním sále Pod Věží uskuteční výstava neziskových organizací a spolků partnerských měst Třeboně a Schremsu. Na území města Třeboně aktivně pracuje kolem 40 neziskových organizací zabývajících se ekologií, kulturou, sportem, podporou zájmové činnosti a volnočasových aktivit, pomocí v sociální sféře, hudbou apod. Ve Schremsu a okolí působí přes 60 takových organi ...
Read Project

 3