Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt naplňuje potřeby a úzká místa projektů typu People-to-people v oblasti vzájemného poznávání prostředí, kultury a tradic a tím i přispívá k rozvoji a navázání přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu. Cílem projektu je na počest Patrona české země uspořádat oslavy sv. Václava s bohatým kulturním programem, jehož součástí je tradičně konaná Svatováclavská jízda koní. Právě tato v ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt naplňuje potřeby a úzká místa projektů typu people-to-people v prioritní oblasti plánovacích a rozvojových studií. Oblast mikroregionu Plánicko s přirozeným centrem městem Plánice se podobně jako většina periferně položených venkovských oblastí České republiky stále potýká s mnoha problémy a nevyužívá efektivně vlastní zdroje. Cílem projektu je vytvořit strategický dokument, který se stane ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt řeší vybudování dvou zcela nových úseků cyklostezek v úseku Klatovy - Městský park, podél dráhy ČD a Drnového potoka do obce Luby a dále podél Drnového potoka až k nádraží ČD Luby, kde navazuje na cyklostezku Vrhaveč. Celková délka nových úsek cyklostezky činí 1 545 m při šířce 3m a šířce krajnic 2 x 0,5 m. Povrch bude asfaltový. Cyklostezka na trase protíná železniční trať a dvakrát most ...
Read Project

 2