Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Židovská kultura v česko-polském příhraničí

Start date: Dec 31, 2011, End date: Jun 29, 2013,

Přihraniční pl-cz region má bohatou kulturní a historickou tradici. Židovská kultura a paměť na Židy, zvlášť na polské straně byla dlouhá léta zapomenuta a podceňována. Město Turnov, díky realizaci mnoha projektů týkajících se židovskégo dědictví a kultury, přinese do společné realizace projektu s Městem Jelení Hora svoje zkušenosti. Cílem projektu je připomenout občanům Jelení Hory a Turnova žido ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru - I. etapa

Start date: Jun 30, 2010, End date: Jun 29, 2013,

Projekt "Cyklostezka- Z údolí Jizery do údolí Bobru" je novým společným projektem měst Semily a Jelenia Góra. Na české straně je tento projekt realizován výstavbou cyklostezky podél toku řeky Jizery a na polské straně cyklostezkami projektu "Na stezkách Ducha hor" (Na ścieżkach Ducha Gór).I. etapa na české straně je realizována výstavbou lávky přes Jizeru a II. úsekem cyklostezky podél Jizery na ú ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Stezkou po vyhlídkových věžích polsko-českého příhraničí

Start date: Sep 30, 2008, End date: Dec 30, 2010,

.... Český partner projektu - město Turnov se aktivně zapojí do realizace výrobou a financováním modelů panoramatických výhledů z rozhledny v Turnově, shromážděním materiálů a objednáním výroby průvodce po rozhlednách v příhraničí, financováním, zpracováním a zřízením internetové stránky projektu, uvolněním personálu pro realizaci projektu a uspořádáním a financováním akce na závěr projektu.
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt vyjadřuje potřebu propagace polsko-českého pohraničí jako jedné turistické oblasti. Poloha Krkonoš a Jizerských hor na pomezí tří kultur způsobila, že se zde vyvinuly formy turistiky nepříliš známé v jiných regionech. Sjíždění na roháčkách nebo putování v nosítkách. Cílem projektu je prezentace tradičních forem cestovního ruchu pro obyvatele oblastí mimo podporované území, a to oblasti Pom ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Vnitřní turistický okruh v Jablonci nad Nisou

Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2006,

Záměrem projektu Vnitřní turistický okruh v Jablonci nad Nisou je přiblížit domácím a zahraničním turistům historicky cenná, v současné době, ne tak často navštěvovaná místa našeho města. Okruh bude mít 11 zastavení, která budou označena tabulemi s popisem, mapkou, případně dobovou fotografií. Celá trasa bude proznačena turistickými značkami a bude zanesena do tištěného plánu trasy, který turisté ...
Read Project

 2