Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt Muzeum Fotoateliér Seidel vychází z nutnosti nalezení vhodného využití pro objekt Seidlova domu v České Krumlově, který získal majitel Českokrumlovský rozvojový fond v dubnu 2005. Tento objekt je jako kulturní památka součástí Městské památkové zóny a má vysokou historickou hodnotu, která se traduje od roku 1905, kdy byl zahájen provoz ateliéru. Záměrem je rekonstrukce historického obje ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Projekt Muzeum Fotoateliér Seidel vychází z nutnosti nalezení vhodného využití pro objekt Seidlova domu v České Krumlově, který získal majitel Českokrumlovský rozvojový fond v dubnu 2005. Tento objekt je jako kulturní památka součástí Městské památkové zóny a má vysokou historickou hodnotu, která se traduje od roku 1905, kdy byl zahájen provoz ateliéru. Záměrem je rekonstrukce historického obje ...
Read Project

 8

 FINISHED 
Na rok 2008 připravuje žadatel ve spolupráci s Jihočeským krajem, ostatními krajskými muzei, zahraničními partnery, zájmovými organizacemi apod. mezinárodní výstavu ke 160. výročí narození spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Obsahem tohoto přípravného projektu je příprava scénáře výstavy, libreta a architektonického návrhu, pasportu vhodných výstavních exponátů v majetku jihočeských muzeí, návr ...
Read Project

 2