Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Spolu pro byznys

Start date: Dec 31, 2012, End date: Dec 30, 2014,

Vytvoření jednotného společného trhu je jedním z hlavních cílů Evropské Unie. Základními překážkami k dosaženítohoto cíle v česko-polském pohraničí jsou:- jazykové rozdíly,- neznalost právních předpisů platných v sousedním státě,- neznalost specifik trhu sousedního státu.Projekt řeší výše uvedené problémy. Ve výsledku realizace projektu vzniknou informační nástroje k propagaci principů podnikání v ...
Read Project

 2