Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

ID3AS

Start date: Oct 1, 2015, End date: Sep 30, 2019,

Het innovatievermogen in de Duits-Nederlandse grensregio blijft achter bij de internationale ontwikkelingen. Sensortechnologie is een sleuteltechnologie voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen door kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Toegang tot en het omgaan met de benodigde technische expertise is voor veel kleine en middelgrote bedrijven complex. Het Institut fü ...
Read Project

 3

 FINISHED 

BioÖkonomie im Non-Food-Sektor

Start date: May 31, 2015, End date: Jun 29, 2018,

Description (EN): The project ‘Bio-economy in the Non-Food sector’ seeks to develop the regional cross-border bio-based economy and the institutions and SME companies in this sector. The objectives are:- Development of a green production structure in the EDR by Bio-based building blocks for materials and chemicals.- Development of bio-based products for non-food markets.- Network re ...
Read Project

 8