Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt zakłada modernizację dwóch centrów kultury zlokalizowanych po dwóch stronach granicy polsko-słowackiej, tj. MSKS w Tvrdošínie oraz Centrum Kultury w Kościelisku, gdzie mieszczą się siedziby gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury na terenie Miasta Tvrdošín i Gminy Kościelisko. W ramach projektu przewidziano również cykl spotkań kulturalno- społecznych, które będą ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Mesto Tvrdošín a Gmina Koscielisko sú dlhodobými cezhraničnými partnermi. Spolupracujú na riešení mnohých spoločných problémov, ktoré trápia oba prihraničné regióny. Tieto regióny sú si veľmi podobné. Oba sú prevažne hornaté, s veľmi dobrými prírodnými podmienkami pre turistický ruch. Zámerom tohto projektu je vytvoriť 2 centrá tradícií a turizmu. Ich úlohou bude reagovať na narastajúci záujem o t ...
Read Project

 2