Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt strojové údržby lyžařských turistických tras v této oblasti je úspěšně opakovaný projekt s cílem zvýšení turistické atraktivity oblasti, zvýšení zimní návštěvnosti, a tím posílení ekonomických příjmů z cestovního ruchu pro místní podnikatele nabízející služby v tomto odvětví. Množství návštěvníků v zimním období koresponduje s kvalitou nabízených služeb. Hlavní aktivitou je pravidelná a kv ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt strojové údržby lyžařských turistických tras v této oblasti je úspěšně opakovaný projekt s cílem zvýšení turistické atraktivity oblasti, zvýšení zimní návštěvnosti, a tím posílení ekonomických příjmů z cestovního ruchu pro místní podnikatele nabízející služby v tomto odvětví. Cílové skupiny jsou v zásadě dvě: turisté a místní podnikatelé v cestovním ruchu, kteří jsou úzce závislí na množst ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Setkání rodáků (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0263)

Start date: Nov 29, 2005, End date: Aug 30, 2006,

V obci Borová Lada byla obnovena kaplička, zasvěcená sv. Anně a křížová cesta. Tyto skvosty lidové architektury byly za minulého režimu zničeny. K tomu se váže i znovuobnovení tradice konání Anenské pouti. V sobotu budou probíhat sportovní turnaje a ukázky dovedností dobrovolných hasičů. V neděli bude vypraven slavnostní průvod po nově obnovené křížové cestě ke kapličce. Po dobu pouťových slavnost ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Strojová údržba lyžařských stop Srní (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0296)

Start date: Jan 12, 2006, End date: Jun 12, 2006,

Projekt strojové údržby lyžařských turistických tras v katastru obce Srní je úspěšně opakovaný projekt s cílem zvýšení turistické atraktivity oblasti, zvýšení zimní návštěvnosti obce, a tím posílení ekonomických příjmů z cestovního ruchu pro místní podnikatele nabízející služby v tomto odvětví. Cílové skupiny jsou v zásadě dvě: turisté a místní podnikatelé v cestovním ruchu, kteří jsou úzce závisl ...
Read Project

 2