Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

EUREGIO PL-CZ

Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2014,

Ještě na začátku 90. let 20. stol. byly pojmy jako je "euroregion" a "přeshraniční spolupráce" pro většinu Čechů, Poláků a ostatní obyvatelé zemí Střední a Východní Evropy neznámé a málo zajímavé. Přísně uzavřené hranice téměř úplně bránily přeshraničním kontaktům, lidé neznali místa ani sousedy na druhé straně. Obyvatelé příhraničí chtěli žít na stejné úrovni jako obyvatelé vnitrozemí, což bylo v ...
Read Project

 11

 FINISHED 

mocja Euroregionu Pradziad (Promocja Euroregionu Pradziad)

Start date: Aug 31, 2005, End date: Dec 30, 2007,

... j Królestwa Pradziada, dodruk rozmaitych publikacji oraz udział w tematycznych targach . Jest to projekt komplementarny do projektu nr 210, tytuł Spolecnou cestou k rozwvoji EP złożonego przez Euroregion Praděd - česká část do czeskiego Sekretariatu FM i zatwierdzonego przez EKS obradujący w dniu 20.09.05r. Działania podjęte w ramach projektu pozwolą na kompleksową promocję uzupełniających się atr ...
Read Project

 2