Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
...Prima, Nova). Projekt se realizuje jako zrcadlový k bavorskému projektu Perspektiva Evropy. V rámci zrcadlového projektu bavorský partner (Bavorská zemská centrála pro nová média) připraví a odvysílá 25 magazínů. Ty budou kromě dopravní problematiky komlexně informovat o česko - bavorských vztazích v oblastech hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, vzdělvání a kultury. Magazíny realizovan ...
Read Project

 2

 FINISHED 
...vých) televizí. Projekt se realizuje jako zrcadlový k bavorskému projektu Perspektiva Evropy. V rámci zrcadlového projektu bavorský partner (Bavorská zemská centrála pro nová média) připraví a odvysílá 25 magazínů. Ty budou kromě oblasti cestovního ruchu komlexně informovat i o česko - bavorských vztazích v oblastech hospodářského rozvoje, vzdělvání, životního prostředí, kultury apod. Ma ...
Read Project

 2

 FINISHED 
... Primy). Projekt se realizuje jako zrcadlový k bavorskému projektu Perspektiva Evropy. V rámci zrcadlového projektu bavorský partner (Bavorská zemská centrála pro nová média) připraví a odvysílá 25 magazínů. Ty budou kromě oblasti hospodářského rozvoje komlexně informovat i o česko - bavorských vztazích v oblastech cestovního ruchu, vzdělvání, životního prostředí, kultury apod. Magazíny real ...
Read Project

 2

 FINISHED 
...é televize. Projekt se realizuje jako zrcadlový k bavorskému projektu Perspektiva Evropy. V rámci zrcadlového projektu bavorský partner (Bavorská zemská centrála pro nová média) připraví a odvysílá 25 magazínů. Ty budou kromě oblasti hospodářského rozvoje komlexně informovat i o česko - bavorských vztazích v oblastech cestovního ruchu, vzdělvání, životního prostředí, apod. Magazíny realizova ...
Read Project

 2