Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Mittnordisk arbetsmarknad/Mittnordisk arbeidsmarked

Start date: Jan 31, 2002, End date: Dec 30, 2003,

Projektet ska utveckla och utvidga samarbetsformer, söka nya vägar och att umgänget länderna emellan ska ses som en naturlig del vad gäller arbetsmarknadspolitik. Eventuella hinder av olika art och dignitet skall lyftas fram och undanröjas i möjligaste mån. Utifrån de arbetssökandes horisont ges möjligheter till arbete och försörjning samt förutsättningar för att bibehålla sina yrkeskunskaper och ...
Read Project

 1