Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Obsahem projektu je spolupráce českých a rakouských nevládních neziskových organizací (Český svaz ochránců přírody Břeclav, BirdLife Österreich) zabývajících se výzkumem a ochranou ohrožených živočichů v příhraniční oblasti. Tento projekt navazuje na 2 obdobné projekty, které byly realizovány na rakouské straně v letech 1997-99 a 2005-2006. Hlavní část projektu tvoří terénní práce na monitoringu ...
Read Project

 3